Pages

Subscribe:

Senin, 01 Februari 2016

Kehidupan Akhirat (Renungan)


Sayap-Sayap Kehidupan siradel.blogspot.com

Kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah kehidupan menuju akhirat. Ia adalah jembatan yang mesti dilalui oleh setiap manusia sebelum menempuh alam akhirat. Bahasa sederhananya, kehidupan dunia adalah medan persediaan dan persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal sepanjang zaman. Ar-Raghib mengatakan, Kekal adalah terbebasnya sesuatu dari segala macam kerusakan dan tetap dalam keadaan semula.”

Kamis, 28 Januari 2016

Kikir Dikecam Oleh Allah SWT (Renungan)


Sayap-Sayap Kehidupan

Ketika menjadi khalifah, Sayidina Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang-orang yang menolak untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Bagi Sang khalifah, apabila penolakan itu dibiarkan, maka ketaatan umat Islam terhadap ajaran Rasulullah SAW dan Allah SWT akan semakin menipis. Penolakan itu juga yang menunjukkan, bahwa mereka masih menyimpan salah satu sifat yang tercela, yakni kikir.

Senin, 25 Januari 2016

Mendoakan Orang Mati (Renungan)
Setiap makhluk hidup pasti akan mati, tidak terkecuali manusia. Allah SWT berfirman, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.” (QS. Ali'Imran (3) : 185).
Lazada Indonesia